Dec 16, 2014

Grafik som konst

Digital grafik förknippas framför allt med olika typer av nytta. Grafiken används för att förklara och illustrera exempelvis tekniska, biologiska eller kemiska processer. Men den kan också anvä...