Grafik

Mer och mer grafik omkring oss

Mer och mer grafik omkring oss

Digital grafik kan användas till många olika saker, och blir allt vanligare i vår omgivning. I den här artikeln går vi igenom några av de områden där man kan påträffa digital grafik av olika slag. Orden ”digital” och ”grafik” är så vanliga idag att det nästan inte går att hitta […]