Automation blir allt vanligare på svenska arbetsplatser. Den moderna tekniken förändrar både kontor och industri i grunden. Mycket av den teknik som nu utvecklas i snabb takt framstod som ren ”science fiction” i början.

Begreppet automation står för att en dator eller ett system utför en människas tidigare arbete. Vi människor är ofta benägna att göra enklare fel och är inte lika bra som exempelvis mjukvara på att utföra monotona uppgifter som upprepas med ett perfekt resultat. Ett exempel på automation är RPA, som innebär en effektiv automatisering av arbetsflöden som hittills varit manuella, och utförts av människor. På vipetech.com finns det erfarna RPA-utvecklare som effektivt kan automatisera arbetsuppgifter på dator och därmed avlasta er personal.

Automation och modern teknik

Det finns många olika områden inom automation som överlappar varandra. De fyra största huvudområden som finns är verkstadsautomation, processautomation, fastighetsautomation och industriautomation. Automation används inom industrin för operationer som utförs med kemikalier, som kapacitetshöjande åtgärd och för arbetsuppgifter som är repetitiva och monotona.

En annan ny teknik som förmodligen hade ansetts som ren science fiction för tjugo år sedan är arbetskläder för gruvarbetare, som innehåller sensorer och skyddar bäraren mot skador.

Scania investerade nyligen i en robot som ska automatisera företagets kontorsuppgifter. Genom att använda en robot som går in i datasystem och skickar e-post kan företagets personal lägga sin tid på andra, mer krävande uppgifter.

 

”Med den här roboten kan människan istället lägga tid på mer värdeskapande saker och automatisera de enklare momenten” säger Daniel Riazzoli, som arbetar på Scania Growth Capital.